Image module

Interview met

Hans Aartsen

Het interview met Hans Aartsen wordt afgenomen in zijn huis, aan de Stationsweg te Vorden. Niet in zijn atelier (“dan moet ik zoveel opruimen”) maar in de ruimte waar hij zijn klanten ontvangt.

De interviewer vindt het fantastisch dat Hans zoveel aandacht aan een interview besteed: Hans zit netjes in het pak.

Jan begint te vertellen over zijn vader Sjoert en zijn grootvader Jan. Zijn grootvader werkte bij de weduwe Steenman. Zij gaf hem de gelegenheid om voor zichzelf te beginnen, met behoud van de bestaande klanten. Grootvader Jan solliciteerde al eerder op een advertentie, na het overlijden van de heer Steenman, waar naar een meester kleermaker werd gezocht. Grootvader Jan heeft het huis aan de Stationsweg laten bouwen. De weduwe Steenman woonde destijds in het bestaande pand van de firma Bleumink aan de Dorpsstraat.

De klantenkring werd uitgebouwd, klanten dit geïnteresseerd waren in goed en ambachtelijk werk met veel aandacht voor kwaliteit.

Hans is nu de derde generatie als kleermaker. Hans ziet de toekomst positief in: “er zal altijd vraag zijn naar vakmensen die op ambachtelijke manier hun vak bedrijven.

Er wordt gesproken over de mogelijke opvolging. Hans geeft aan, dat ook Rembrandt geen opvolger had. Zijn eigen kinderen zijn andere uitdagingen aangegaan.

Hans is trots op zijn onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau, hij werd voorgedragen omdat hij zijn vakkennis doorgeeft aan studenten in binnen en buitenland.

Op de vraag hoe Hans aankijkt tegen de huidige mode, blijkt dat Hans zeer liberaal en tolerant is. Of het nu gaat om de broeken met gaten die door de jeugd gedragen worden of mannen die de stropdas niet correct dragen, vanuit zijn vak kijkt hij daar doorheen.

Gesproken wordt dan over het proces binnen zijn vak: als een klant komt met wensen en eisen. De prijs is dan niet primair, maar er is wel een soort code die de hoogte van de prijs aangeeft. Jan ziet het aanschaffen van een kostuum als een investering. Het moet ook klikken tussen de opdrachtgever en hem als opdrachtnemer.

Ook merkt Hans wel, naarmate hij ouder wordt, dat hij naast ambachtsman ook kunstenaar is. Hij bedoelt met dat laatste het proces om van een lap stof, dat vlak is, rondingen aan te brengen. Zo ben je kunstzinnig bezig.

Nadat Hans aangegeven heeft dat er meer en meer een roep is naar ambachtslieden, op wat voor een terrein dan ook, besluit de interviewer het zeer interessant en prettig gesprek.

INTERVIEW (klik hier)
HANS AARTSEN